Humanitaariset projektit

Teknologia ihmiskunnan palveluksessa

World Community Grid™ on hanke, jonka tavoitteena on luoda maailman suurin julkinen hajautettua tieteellistä laskentaa palveleva verkosto eli grid.

Hankkeen takana on visio teknologian, huippu­tutkimuksen ja vapaa­ehtoisuuden yhdistä­misestä toiminnaksi, jolla maailmaa ja elämämme laatua todella voidaan parantaa. Useimmat WCG:n projekteista liittyvät lääke­tieteeseen ja biokemiaan, esimerkiksi lääkeainesuunnittelun tarvitsemaan molekyylimallinnukseen.

Myös NITTin Linux-koneiden suoritin­aikaa luovutetaan WCG:n laskenta­projekteihin.

Mukaan tuleminen on helppoa – käy tutustumassa!