Tilaukset

Tarjouspyynnöt

Tarjouksen laskemiseksi ja työhön tarvittavan ajan arvioimiseksi aineisto tulisi toimittaa nähtäväksi.

Käännösnäyte

Asiakkaalla on mahdollisuus halutessaan saada veloituksetta käännösnäyte, joka koostuu enintään muutamasta lyhyestä tekstikatkelmasta, jotka eivät yhdessä eivätkä erikseen muodosta itsenäistä kokonaisuutta.

Käännösnäyte ei velvoita asiakasta tilauksen tekemiseen eikä NITTiä toimeksiannon vastaanottamiseen.

Hinnoittelu

Käännöstyön hinnoittelun lähtökohtana voi olla joko tekstin määrä tai työhön käytetty aika. Toimeksiannon lopullinen hinta riippuu useista seikoista, esimerkiksi seuraavista:

  • tekstin aihepiiristä ja vaikeusasteesta
  • työn kiireellisyydestä
  • tekstin kokonaismäärästä

Alihankintasopimus ja salassapito

Pidempiaikaista asiakkuussuhdetta varten voidaan laatia kirjallinen alihankintasopimus, jonka puitteissa voidaan sopia mm. kaikista yllä esitetyistä asioista. Toimeksiannon luonteen niin vaatiessa tietojen salassapitämisestä sovitaan kirjallisesti.